Vrienden van PKR

PROJEKTKOOR RIJSWIJK

Wij willen er naar blijven streven mooie uitvoeringen van een hoog niveau te geven. U kunt ons daarbij helpen door extra financiële ondersteuning. Dat kan op verschillende manieren:

Donateurs

Voor € 25,– per jaar steunt u ons koor. Wie ons een warm hart toedraagt en onze concerten regelmatig wil bezoeken.

Voor € 50,– per jaar steunt u niet alleen ons koor, maar profiteert u óók van deze voordelen:

  • gereserveerde VIP plaatsen bij het concert voor u en uw introducé. U kunt dus vlak vóór aanvang van het concert aankomen en toch chic zitten!
  • Elke jaar een gratis toegangsbewijs
  • Na het bijwonen van ons concert ontvangt u nog een kleine attentie
  • En……..niet alleen geeft u ons koor aandacht. Wij denken ook aan U. U ontvangt op uw verjaardag een kaart met gelukwensen welke is ondertekend door de koorleden.
  • En……het is leuk om een repetitie bij te wonen om eens achter de schermen te kijken hoe het e.e.a. in zijn werk gaat. Na afloop van de repetitie hebben wij altijd nog een informeel samenzijn onder het genot van een drankje en hapje. U bent dan op de vrijdagavond van harte welkom.

U wordt “Vriend van PKR” door overmaking van € 25,– of € 50,– naar rekeningnummer NL70 RABO 0328 9980 60 t.n.v. Projektkoor Rijswijk onder vermelding van “Donateur” en uw e-mailadres. U ontvangt dan bericht.

Adverteren

Wij kunnen uw bedrijf als vriend en sponsor vermelden op onze website, met informatie over uw bedrijf en een link naar uw website.
Tarief € 50,– per jaar.

U kunt er ook voor kiezen te adverteren in het programmaboekje van onze concerten (A5 formaat).
Tarieven per concert:

  • ¼ pagina : € 25,–
  • ½ pagina : – 50,–
  • 1 pagina : – 100,–
  • Achterzijde omslag : € 150,–

U kunt ons ook ondersteunen door onze concerten op een andere manier te sponsoren. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. We kunnen de naam van uw bedrijf vermelden op onze concertaffiches en flyers, in het programmaboekje en op onze website met een link naar uw eigen website.